Instalacja, wdrożenie, użytkowanie

EuroFaktura

System EuroFaktura może być zainstalowany i wdrożony przez samego użytkownika lub przy pomocy certyfikowanych konsultantów Soft-Projekt. W trakcie wdrożenia klient otrzymuję pełną pomoc techniczną i merytoryczną ze strony Soft-Projekt lub dystrybutora oprogramowania. Zakres zewnętrznej pomocy zależy od złożoności projektu i znajomości oprogramowania przez klienta.

W procesie wdrożenia można zwykle wyodrębnić między innymi następujące elementy:
- analiza przedwdrożeniowa - określenie celów biznesowych,
- identyfikacja procesów, określenie zakresu funkcjonalnego i organizacyjnego, harmonogramu oraz kosztów wdrożenia,
- przygotowanie systemu do pracy produkcyjnej - instalacja oprogramowania, ustawienia systemu, migracja danych, testy,
- szkolenia użytkowników,
- opieka powdrożeniowa - wsparcie dla użytkowników, dalszy rozwój implementacji systemu w przedsiębiorstwie.

instalacja2

Dzięki otwartej technologii i wysokiej konfigurowalności eksploatacja systemu może przebiegać przy braku lub przy minimalnej pomocy dostawcy oprogramowania. W dowolnym momencie użytkownik może zmieniać wiele parametrów systemu zmieniając tym samym sposób jego działania. Edytor wzorów dokumentów pozwala na zmianę ich wyglądu, w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność, a przy pomocy analiz wielowymiarowych można, używając języka SQL, stworzyć dowolne zestawienia z danych gromadzonych w systemie. W przypadku wykupienia opieki serwisowej użytkownik otrzymuje regularne aktualizacje oprogramowania i pomoc techniczną naszych konsultantów.

*Niniejsza propozycja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy
(art. 71 Kodeksu cywilnego)